greta pot white textured clay 15.75" x 16.5"

$204.00

greta pot white textured clay 15.75" x 16.5"

 

UNABLE TO SHIP THIS PRODUCT